۱۳۸۹ مهر ۱۹, دوشنبه

اینکه زاده ی آسیایی...

رسیدن به سن قانونی
در اوج بی قانونی :
پاسخ زندگی،
به تمام آرزوهای کودکیمان!
.
تولد علی مبارک...[ماچ]